Storitve

Najbolj priljubljene oblike zaščite intelektualne lastnine

V Sloveniji imamo precej dobro urejeno področje varovanja pravic intelektualne lastnine. Čeprav gre tu za zelo delikatne zadeve, pri katerih je pogosto težko ugotavljati veljavnost trditev različnih strank, prav tako je težko odkriti kršitve. Poleg tega se različne vrste zaščite intelektualne lastnine med seboj pogosto kar precej razlikujejo in ne moremo preprosto sklepati, da so jim določene lastnosti skupne. Katere so najbolj priljubljene oblike zaščite intelektualne lastnine pri nas?

Blagovne znamke

Postopek, ki se ga najpogosteje poslužujemo pri zaščiti intelektualne lastnine, je bržkone registracija znamke. Gre namreč za dokaj enostaven in cenovno ugoden postopek, ki pa daje odlične rezultate. Blagovna znamka ščiti znake in simbole, ki jih uporabljamo za ločevanje ponudbe podjetja od konkurence na trgu. Registracija znamke največkrat vključuje logotipe ali grafične podobe podjetij, izdelkov in storitev. Gre pa za precej široko področje, v katero se uvrstijo še nekatere druge vsebine. Vsekakor je pametno poizvedeti, ali je možna registracija znamke za določen znak ali simbol, tudi če ne gre za logotip ali prepoznavni znak podjetja, izdelka ali storitve.

Patenti

Patenti v Sloveniji niso tako vsestranski kot blagovne znamke, a vseeno predstavljajo privlačno izbiro. Namenjeni so seveda zaščiti določenih tehničnih rešitev. Tudi patenti v Sloveniji ne zahtevajo posebej kompleksnega postopka registracije oziroma prijave, je pa treba omeniti, da ta postopek vseeno terja veliko pozornosti in poznavanja področja. Vsebino patenta je treba namreč natančno opredeliti, hitro pa se lahko zgodi, da željene vsebine ne bodo prišle v poštev. Prav zato se patenti v Sloveniji pogosto registrirajo s pomočjo patentnega zastopnika.