splošno

Ključni kmetijski objekti

Največji pomen imajo pri kmetovanju pogosto večji objekti, ki jih uporabljamo za različne namene. Nenazadnje potrebujemo že veliko prostora za hranjenje opreme in materialov, še več pa za krmo, živali oziroma rastline. Nekateri objekti imajo zelo specifičen namen, drugi pa so dokaj vsestranski in jih lahko dobro izkoristimo za različne namene. V vsakem primeru je pomembno, da imamo na voljo dober objekt, ki bo lahko svojo nalogo brezhibno izpolnil.

Prava priložnost za prilagoditev objekta je seveda takrat, ko objekt načrtujemo in gradimo. Najlažje prilagodimo silose, ki dopuščajo precejšnjo svobodo pri oblikovanju. Ni treba, da objektu prilagodimo siliranje, temveč si lahko privoščimo obratno – oblikujemo lahko silos, ki bo kot nalašč za naše potrebe. Tako bo siliranje kar se da učinkovito, vedno pa bomo imeli na voljo idealen prostor za spravilo silaže. To je možno z izdelavo silosa po meri, kar je dokaj enostavno in tudi relativno poceni. Silosi so tudi naknadno prilagodljivi, tako da lahko siliranje po želji razširimo in temu prilagodimo tudi silos.

Nekateri kmetijski objekti so seveda bistveno kompleksnejši. To so predvsem večji hlevi, pri katerih ni edina naloga le zagotavljanje strehe nad glavo za živino. Pomisliti moramo na primer na hlevski ventilator, ki igra pomembno vlogo pri vzdrževanju optimalnih pogojev v notranjosti objekta. Hlevski ventilator koristi tako živalim kot ljudem, hkrati pa ima lahko še nekatere druge pomembne naloge. S takšno opremo lahko močno izboljšamo izkušnjo pri delu, posledično pa vplivamo tudi na rezultate dela. Vsekakor se splača investirati v zmogljiv hlevski ventilator, pa tudi druge komponente. V poštev pridejo celo nekateri detajli, ki lahko pridejo do izraza pri vsakdanjem delu. Dovršen hlev bo ponudil bistveno boljše zatočišče za živali in boljše delovno okolje za tiste, ki se ukvarjajo z delom z živalmi. Že z manjšimi prilagoditvami lahko naredimo veliko razliko, posebej dobro pa se obnesejo večje naprave.