splošno

Varna vožnja, zadnja obveznost mladih voznikov

Mladi vozniki oziroma kandidati na poti do vozniškega izpita so praviloma dobro obveščeni o svojih obveznostih, ki jih ločijo do končnega cilja. Večinoma pa se pri tem osredotočamo na postopek, ki se izvaja v sklopu programov avtošol. Ta se začne s teoretičnim izobraževanjem in preverjanjem znanja CPP, nato pa sledi praktično usposabljanje in na koncu izpitna vožnja. A s tem se postopek še ne konča, saj ostaja kot obveznost varna vožnja, ki jo opravljamo šele po opravljeni izpitni vožnji. Pravzaprav je predviden časovni zamik od prejema vozniškega dovoljenja do opravljanja tega usposabljanja – mladi voznik ima šest mesecev časa, da nabere uporabne izkušnje na cestah, nato se lahko prijavi na program, v sklopu katerega se nahaja varna vožnja. To mora opraviti v dveh letih od prejema vozniškega dovoljenja. Seveda noben mladi voznik ne bo preprosto pozabil na to, da ga čaka še varna vožnja, a glede na to, da se ta obveznost ne opravlja pri avtošoli, bo morda na voljo nekaj manj informacij in nekaj manj predhodnega usposabljanja.

Kaj vključuje varna vožnja?

 

Na srečo lahko računamo na to, da bo ustrezne informacije ponudil AMZS, lahko pa se pozanimamo neposredno pri centrih, kjer se ta usposabljanja izvajajo. Hitro lahko ugotovimo, kaj vključuje varna vožnja. Kar nekaj dela bo najprej z nabiranjem izkušenj, za kar je predvidenih prvih šest mesecev po pridobitvi vozniškega dovoljenja. V tem obdobju varna vožnja s formalnim usposabljanjem ni možna, se pa lahko prijavimo takoj, ko poteče šest mesecev od datuma izdaje dovoljenja. Obveznost je deljena na dva dela, na praktično usposabljanje ter na skupinsko delavnico o psihosocialnih odnosih med udeleženci v prometu. Varna vožnja se lahko opravi v enotnem programu, ki običajno vzame cel dan ali se razporedi na dva dneva, se je pa treba za točno izvedbo programa pozanimati in prijaviti pri izvajalcu.