Storitve

Tehnična plastika in plastične plošče

Plastične mase so v zadnjih stotih letih postale nepogrešljiv del vsakdanjosti. Poleg uporabe za embalaže in različne mehansko nezahtevne izdelke, kjer je plastika že davno izpodrinila tradicionalne materiale (kot so les, papir in kovina), pa se čedalje več plastičnih delov (plastične plošče, palice, cevi in podobno) uporablja tudi v strojegradnji in za nekoliko bolj zahtevne izdelke. Premik v to smer pri specialnih aplikacijah so omogočile poglobljene raziskave in razvoj novejših plastičnih mas, kot so EPDM guma, PEEK, PSU in podobne. Kemijske parametre (kot so dolžina polimernih verig, stopnja zamreženosti, stopnja kristaliničnosti, število stranskih verig ter molekulska masa polimernih verig) lahko pri mnogih specialnih plastikah nastavljamo še bolj natančno, glede na zaželene mehanske in kemijske lastnosti produkta.

Rezultat desetletij raziskav se kaže kot ogromno število različnih plastičnih mas za specialne aplikacije. Pri polizdelkih, kot so plastične plošče ali palice, ne moremo mimo materialov, kot so PVC, polietilen, PMMA in ABS, ki se veliko uporabljajo za nekoliko bolj splošne izdelke, ki ne zahtevajo posebnih mehanskih lastnosti in pri katerih je pomembna enostavna obdelava. Po drugi strani pa imamo na voljo tudi bolj sofisticirane materiale, kot so poliuretanske plastične plošče z nekoliko elastičnimi, a žilavimi mehanskimi lastnosti, ter tehnične gume. Omenimo le najpogosteje uporabljane, ki so naravni kavčuk (primeren za uporabo v živilstvu), EPDM guma, tehnična SBR guma, oljeodporna NBR guma in kislinsko odporna CI IIR guma.

EPDM guma ima odlične lastnosti zlasti na področju izolacije (toplotne in vodne), saj je zelo dobro odporna proti vsem polarnim topilom, temperaturi, ozonu (ki se ga v vročih poletnih dneh veliko zadržuje pri tleh), skratka večini vremenskih dejavnikov. Poleg tega je mehansko čvrsta in tudi električni izolator. Naštete lastnosti favorizirajo uporabo EPDM gume zlasti pri profilnih tesnilih na vratih in oknih vozil, veliko pa se v obliki plastičnih plošč uporablja tudi za izolacijo streh.