Storitve

Ponudba inštrukcij za dijake in študente

V sodobnem izobraževalnem procesu je skorajda nemogoče, da bi se nekateri dijaki in študentje uspeli izogniti potrebi po dodatni učni pomoči. Ne le zato, ker snovi ne bi razumeli, temveč tudi zato, ker inštrukcije zagotavljajo boljše znanje in bolj oprijemljive rezultate učenja. V družbi, ki vse pogosteje bolj kot na ocene gleda na konkretne sposobnosti, je vsekakor pomembno, da učenci šolsko snov res razumejo, ne le da zadostijo zahtevam preverjanj. Posledično je tudi ponudba inštrukcij za dijake in študente zelo pestra. Najpogostejša tarča je za inštrukcije matematika, ki velja za enega izmed zahtevnejših predmetov, pogosto pa so iskane tudi inštrukcije fizike in strokovnih predmetov.

Za inštrukcije matematika predstavlja poseben izziv, saj ni univerzalnega pravila, kako se učno snov naučiti. Treba je kombinirati različne metode, poleg teorije je treba veliko delati na vajah in konkretnih primerih. Veliko pomaga dober in izkušen inštruktor, ki zna snov predstaviti na drugačen način. Prav to je ena izmed prednosti, ki jih prinašajo alternativne oblike poučevanja – isto snov predstavijo z drugega zornega kota, kar je za učence zelo koristno. Ne le za tiste, ki imajo z matematiko težave, temveč tudi za one, ki želijo svoje znanje le utrditi. Na srečo je za inštrukcije matematika najbolj iskan predmet, zato je tudi ponudbe dovolj.

Za inštrukcije fizike seveda velja enako. Tudi te so dokaj iskane, zato je ponudba pestra. Možno je najti inštruktorja, ki bo znal na učinkovit način obnoviti učno snov. Inštrukcije fizike so zelo učinkovite, saj narava predmeta omogoča hitro učenje in dobro razumevanje na ta način.