splošno

Kontroling predstavlja podlago za odločanje

Izjemno pomemben del vsakega poslovanja podjetja je tudi njegovo natančno spremljanje ali dosega zastavljene cilje. Pri tem  nam je v veliko pomoč tako imenovani kontroling, s katerim sproti preverjamo odstopanje poslovanja od začrtane poti. Danes nam to omogočajo sodobni informacijski sistemi, katerih rezultat so natančna poročila, na podlagi katerih se v podjetju sprejemajo pomembne strateške in operativne odločitve.

 

Lahko bi rekli, da je kontroling pomemben za vsako podjetje iz štirih vidikov: planiranja, kontroliranja, informiranja in usmerjanja. Pomembno je vedeti, da je kontroling namenjen izključno podjetju, torej vsem uporabnikom znotraj podjetja, ki se na ta način pravočasno odzovejo in naredijo spremembe v poslovanju. Ker je pomembno, da je tovrsten nadzor popolnoma neodvisen, je izvajanje kontrolinga v rokah številnih ponudnikov tovrstnih storitev, ki so za to strokovno usposobljeni. Za kakovostno storitev se je vsekakor potrebno pred tem natančno pozanimati o izkušnjah in referencah, saj je od tega odvisna tudi prihodnost našega podjetja.

 

Ocena vrednosti podjetja naj bo opravljena s strani izkušenega ocenjevalca

 

Koliko je vredno podjetje, se sprašujejo mnogi lastniki različnih podjetij. Najbolj pogosto pride takšno vprašanje na misel, ko razmišljajo o prodaji svojega podjetja. Ocena vrednosti podjetja je v tem primeru izjemno pomembna, saj njena napačna ocena lahko bistveno vpliva na prihodnost kupca kot tudi prodajalca podjetja. Zato je odveč govoriti, da mora biti ta postopek tudi kakovostno opravljen s strani izkušenih strokovnjakov oziroma ocenjevalcev.

 

Ocena vrednosti podjetja temelji na vseh pridobljenih podatkih, ki jih pridobi ocenjevalec. Poleg tega mora ocenjevalec natančno analizirati poslovanje podjetja, poznati gospodarske razmere in konkurenčno okolje. Njegovo poznavanje gospodarskih razmer in družbenih dejavnikov je lahko ključnega pomena pri oceni vrednosti podjetja. Ocenjevalec za oceno vrednosti podjetja uporabi ustrezne metode in tehnike vrednotenja in na ta način lastniku podjetja poda informacijo o natančni vrednosti podjetja, organizacijskih enot, nepremičnin, opreme in vseh drugih nepredmetnih sredstev in morebitnega dolga.