splošno

Spydrx plus omogoča optimalno svetlobo za boljši pridelek

Vsak rastlina za svoj osnovni življenjski proces, ki mu pravimo fotosinteza, potrebuje svetlobo. Le ta rastlini omogoča proizvodnjo energije, ki se v obliki glukoze shranjuje v listih. Če svetlobo zagotavljamo umetno, mora biti predvsem primerne jakosti, valovne dolžine žarkov pa morajo biti čim bolj podobne naravni sončni svetlobi. Poleg tega pa je potrebno regulirati tudi količino svetlobe, ki jo rastlina v določenem času potrebuje. Najbolj enostavno svetlobo reguliramo z lučmi za vzgojo rastlin, kot so na primer tudi Spydrx plus.

 

Luči za vzgojo rastlin so posebej prilagojene za vzgojo rastlin predvsem v smislu enakomernega širjenja svetlobe po rastlinah. To jim omogočajo LED žarnice, ki pokrivajo celoten spekter svetlobe, ki jo rastlina potrebuje. Z natančnim uravnavanjem spektra vsake žarnice posebej bo rastlina dobila najbolj optimalno svetlobo za svojo rast. Luči za vzgojo rastlin Spydrx plus porabijo malo energije, zato ni nobenega strahu, da bo naš račun za elektriko previsok.

 

Azomite je izboljševalec tal z različnimi minerali

 

Vsi, ki se na kakršenkoli način ukvarjamo s pridelavo hrane, se dobro zavedamo kako pomembna je dobra priprava tal. Pri tem pa ne mislimo zgolj na njeno mehansko pripravo, ampak tudi na njeno primerno gnojenje. Kar se tiče gnojenja, se nekateri odločajo za hlevski gnoj, drugi za kompost, tretji pa za različne izboljševalce tal, kot je na primer Azomite. Z njim pomembno vplivamo na sestavo tal, iz katerih rastline črpajo hranila za svojo rast in razvoj. 

Spletna ponudba različnih gnojil je danes, zaradi vse večjega povpraševanje, izjemno pestra, zato si je potrebno pred nakupom vzeti čas in jo temeljito pregledati. To bomo najbolj enostavno storili kar preko spleta, saj so informacije o posameznih gnojilih zelo izčrpne. Ugotovili bomo, da se največje razlike pojavljajo v vsebnosti mineralov. Naravni izboljševalec Azomite jih ima na primer več kot 70, ki pripomorejo k optimalni rasti in razvoju rastlin.