splošno

Namestitev prezračevalnega sistema pri novogradnjah

Novejše gradnje hiš s pasivnim energetskim profilom pogosto zahtevajo izgradnjo notranjega prezračevalnega sistema, ki omogoča primerno oskrbo stanovanja s svežim zrakom. Dovodni zrak mora biti primerne temperature poleti in pozimi, hkrati pa čim bolj izkoristiti že obstoječo toplotno energijo, skrito v odpadnem zraku. Dovodni zrak je priporočljivo tudi filtrirati in ga še dodatno segreti, če je to potrebno, po potrebi pa seveda tudi ohladiti s toplotno črpalko.

Vse naštete načine obdelave zraka nam lahko zagotovi vgradni sistem cevi za prezračevanje skupaj z rekuperatorjem zraka Zehnder. Najbolje je, da celotni razplet cevi za prezračevanje po sistemu octopus načrtujemo že ob gradnji objekta. Rekuperator zraka je potrebno postaviti tako, da so povezovalne cevi z notranjim razvodjem čim krajše, torej je najbolj ugodna namestitev na zunanji strani fasade. Do rekuperatorja Zehnder moramo pripeljati še morebitni toplotni dovod iz toplotne črpalke ali pa centralnega ogrevanja, lahko pa je dodatna zračna toplotna črpalka nameščena kar ob samem rekuperatorju. Takšna postavitev pomeni najkrajšo toplotno povezavo in posledično zelo majhne izgube, vendar jo je treba načrtovati vnaprej.

Zelo pomemben pa je razplet cevi, ki omogočajo dovod ali odvod zraka. Pri načrtovanju postavitve cevi za prezračevanje velja pravilo, da so odvodne cevi speljane iz servisnih prostorov – to so kuhinja, pralnica, kurilnica, utility soba ali delavnica, dovodne cevi pa morajo priti do bivalnih prostorov, se pravi do vseh spalnic in dnevne sobe. Direktno do rekuperatorja zraka Zehnder se pripelje tudi cev za kuhinjsko napo in tako omogoči primerno odvajanje kondenza, ki ga je največ ravno v kuhinjskem zraku. Cevi za prezračevanje so različno debele, vse pa imajo izolirano steno. Zato je potrebno že ob načrtovanju hiše predvideti prostor za njih v stropovih in stenah, kjer bodo potekale. V primeru starejših gradenj je naknadna postavitev takšnih sistemov za prezračevanje z rekuperacijo žal v praksi neizvedljiva.